serwis sprężarek Kraków
Niskie ciśnienie w sprężarkach śrubowych – dlaczego warto?
9 września 2019
Kiedy wymienić sprężarkę na nową?
13 listopada 2019

Sprężarka powietrza – czyli inaczej mówiąc – kompresor, to urządzenie które, pobiera powietrze z atmosfery poprzez zasysanie, a następnie spręża je do pożądanego ciśnienia roboczego. Umieszczone w urządzeniu filtry ssawne gwarantują uzyskanie „czystego” powietrza, bez kurzu i innych niepożądanych cząsteczek. Kompresor, mimo niezwykle solidnej budowy i zastosowaniu sprawdzonych technologi w toku jego produkcji, wymaga systematycznej kontroli i serwisowania w celu zachowania najwyższej sprawności działania. Usługi związane z serwisowaniem sprzętów sprężających powietrze znajdziemy w wielu Polskich miastach.

Czynności wykonywane przed serwisowaniem

Przed przystąpieniem do czynności związanych z użytkowaniem lub serwisowaniem urządzenia należy zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Zbagatelizowanie instrukcji dotyczących zachowania warunków bezpieczeństwa może spowodować narażenie się na poważne konsekwencje zagrażające życiu i zdrowiu osoby użytkującej bądź naprawiającej urządzenie, a także może być niebezpieczne dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

  • Nie wolno rozpylać i rozlewać łatwopalnych substancji wokół kompresora. Urządzenie produkuje impulsy elektryczne, a także wytwarza iskry, co może być bezpośrednią przyczyną niebezpiecznego wybuchu i pożaru.
  • Zwróć uwagę, czy stosowane w zakładzie rozpuszczalniki są bezpieczne w kontakcie z aluminium. Silnie żrące kwasy mogą powodować uszkodzenia urządzenia.
  • Kompresor nie nadaje się do celów innych, niż te związane z tokiem produkcji. Nie wolno skompresowanego powietrza wdychać i dmuchać nim w inne osoby.

Obowiązki serwisanta związane z wykonaniem bezpiecznego przeglądu urządzeniaczęści zamienne do sprężarek

Sprężarka przed serwisowaniem musi zostać odłączona od źródła zasilania. Powietrze, które znajduje się w zbiorniku urządzenia, powinno zostać spuszczone przed serwisowaniem, a także wtedy, gdy urządzenie nie będzie już użytkowane. Kompresor jest urządzeniem, które wytwarza dużą ilość ciepła. Przed transportowaniem go i serwisowaniem należy upewnić się, że sprzęt ma pokojową temperaturę.

Serwisowanie sprężarek powietrza

Proces związany z serwisowaniem kompresorów powinien rozpocząć się dokładnym zapoznaniem się z instrukcją obsługi danego urządzenia. To niezwykle ważne, ponieważ niektóre elementy składowe kompresora, sposób jego działania oraz umiejscowienie części może się różnić w zależności od typu i modelu sprężarki. Autoryzowany serwis sprężarek to gwarancja poprawnego sprawdzenia posiadanego sprzętu. Obowiązki związane z serwisowaniem kompresora będą wiązały się ze sprawdzeniem szczelności układu olejowego i pneumatycznego, wymianie oleju, filtrów oleju, separatorów oleju, filtrów powietrza, zaworów minimalnego ciśnienia, termostatu olejowego, należy również sprawdzić wszystkie pozostałe elementy sterujące i w razie potrzeby je wymienić. Poleca się stosowanie olejów dedykowanych do określonych typów sprężarek.

Serwisy eksploatacyjne należy przeprowadzać ściśle z DTR danej sprężarki.