Filtry do sprężarek – ich rodzaje i istota

Do czego służą sprężarki śrubowe?
24 października 2018
serwis sprężarek bielsko-biała
Jak podłączyć sprężarkę do lodówki?
12 grudnia 2018

Filtry do sprężarek są niezwykle istotnym elementem dla filtracji sprężonego powietrza i jego uzdatniania. Dzięki nim możliwe jest oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń stałych oraz oleju, a także zwiększenie wytrzymałości i wydajności elementów pneumatycznych.

Różne zanieczyszczenia, różne filtry

Filtry do sprężarek dobierane są pod względem rodzajów zanieczyszczeń, na jakie urządzenie jest narażone podczas pracy. Filtry narażone są na zanieczyszczenia w postaci:

  • cząstek stałych – które przedostają się do sprężarki i układów pneumatycznych przez zasysanie powietrza z otoczenia. Są uwalniane w efekcie procesów fizykochemicznych (korozji, zgorzeliny).
  • oleju – pochodzi ze sprężarek wyposażonych w tłoki i w wyniku przepływu powietrza jest porywany ze ścianek przewodów. Olej może pojawić się w sprężarce również wtedy, gdy urządzenia pneumatyczne są celowo pokrywane mgłą olejową. Prowadzi to do jego wytrącania się w formie kondensatu.
  • wody – która występuje tutaj w postaci pary wodnej i pochodzi z powietrza atmosferycznego. Może również przedostawać się do urządzenia poprzez zbiorniki ze sprężonym powietrzem.

Filtry do sprężarek – rodzaje

Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje filtrów do sprężarek, które dopasowuje się w zależności od zanieczyszczeń – tak, jak wcześniej wspominaliśmy – na jakie narażone jest urządzenie. I tak mamy do wyboru:

  • pyłowe,
  • koalescencyjne,
  • węglowe,
  • sterylne.

Filtry pyłowe to filtry, które pozwalają na sprawne usuwanie ze sprężonego powietrza cząsteczek stałych. Spotykamy się z dwoma rodzajami takich filtrów. Dokładnych i zgrubnych, których przeznaczenia łatwo jest domyślać się choćby po nazwie. Działanie filtra jest proste. Gdy sprężone powietrze przepływa przez wkład dochodzi do wyłapywania cząstek. Im jest ich więcej, tym trudniejsze staje ich dalsze przechwytywanie. Nałożony na urządzenie zanieczyszczony filtr może powodować osłabienie generowanego ciśnienia.

Filtry koalescencyjne są nieco bardziej uniwersalne, gdyż przy ich pomocy ze sprężonego powietrza wyłapiemy wodę, olej, a także aerozole i cząsteczki stałe. Proces filtracji zanieczyszczeń stałych odbywa się na tej samej zasadzie, co w przypadku filtrów pyłowych. Jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza z wody i olejów, to dochodzi do niego dzięki zjawisku koalescencji. Aerozole w filtrze ulegają połączeniu i opadają na dno, gdzie gromadzą się w dolnej części filtra.

Filtry węglowe przeznaczone są do usuwania pary oleju oraz zapachów. Wszelkie zanieczyszczenia są zatrzymywane w pyle wytwarzanym przez węgiel aktywny znajdujący się w filtrze.

Filtry sterylne natomiast sprawdzą się, gdy zachodzi potrzeba oczyszczenia sprężonego powietrza z cząsteczek stałych i mikroorganizmów. Wkład opierają się na zjawisku retencji lub z wykorzystaniem membran.

Przy wyborze filtra (szczególnie tego na cząstki stałe) do sprężarki warto zwrócić uwagę na stopień filtracji, gdyż cząsteczki zanieczyszczeń mogą znacząco różnić się wielkością.